اخبار آرکاصدر
عوامل مخرب در مبدل های صفحه ای واشردار

عوامل مخرب در مبدل های صفحه ای واشردار ویژه

حفاظت کندانسور چیلرها به وسیله مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

حفاظت کندانسور چیلرها به وسیله مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار ویژه

نحوه قرار گرفتن سیال ها در کنار یکدیگر

نحوه قرار گرفتن سیال ها در کنار یکدیگر ویژه

نحوه قرار گرفتن سیال ها در کنار یکدیگر می‌توانند به چندین صورت مختلف باشد.

جنس صفحات مبدل حرارتی صفحه ای

جنس صفحات مبدل حرارتی صفحه ای ویژه

از موادی که امروزه در تولید صفحات مبدل حرارتی صفحه ای زیاد استفاده میشود، میتوان به آلیاژهای فولادی ضد زنگ سخت شده

مبدل حرارتی چیست؟

مبدل حرارتی چیست؟ ویژه

مبدل حرارتی وسایلی هستند که در صنعت برای انتقال حرارت بین دو سیال به کار می روند

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار ویژه

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار تشکیل شده است از تعدادی صفحات نازک با سطح چین دار و یا موج دار که جریان سیال گرم و سرد

انواع صفحات ،پلیت،Plates

انواع صفحات ،پلیت،Plates ویژه

یک صفحه یا ورق فلزی جزو اساسی مجموعه صفحات است که به شکل موجدار به دقت فشرده و پرس میگردد.