اجزای مبدل حرارتی صفحه ای واشری

b) قاب ثابت مبدل حرارتی صفحه ای واشری
c) قاب متحرک مبدل حرارتی صفحه ای واشری
d) میله حمل کننده صفحات مبدل حرارتی صفحه ای واشری
e) میله راهنما مبدل حرارتی صفحه ای واشری
f) پایه مبدل حرارتی صفحه ای واشری
g) پیچ های فشاری مبدل حرارتی صفحه ای واشری
h) صفحات حرارتی – پلیت(Plate) مبدل حرارتی صفحه ای واشری
i) واشر- گسکت (Gasket) مبدل حرارتی صفحه ای واشری
b) قاب ثابت یا صفحه قاب مبدل حرارتی صفحه ای گسکت دار (واشردار) ، که معمولا چهار دهانه ورودی و خروجی سیال روی آن قرار گرفته است.
c) قاب متحرک یا صفحه فشار مبدل حرارتی صفحه ای گسکت دار (واشردار) ، که نقش آن ایجاد فشار روی صفحات است. این صفحات معمولا از فولادهای کربنی ساخته و سپس با مواد ضد زنگ و یک لایه رنگ پوشیده میشوند تا از خطر خوردگی آنها جلوگیری شود. در محیط های خیلی خورنده از صفحات با روکش فولاد استنلس استیل (ضد زنگ) استفاده میشود.
d) میله حمل کننده صفحات مبدل حرارتی صفحه ای گسکت دار (واشردار) (میله حامل بالایی) ، که معمولا صفحات را نگهداری میکند و معمولا از جنس آلومینیوم یا فولاد کربنی رنگ شده میباشد.
e) میله راهنما مبدل حرارتی صفحه ای گسکت دار (واشردار) (میله هادی پایینی) ، که وظیفه هدایت صفحات را به عهده دارد و معمولا از جنس استنلس استیل (فولاد زنگ نزن) ساخته میشود.
f) پایه انتهایی مبدل حرارتی صفحه ای گسکت دار (واشردار) که در مبدل های کوچک به کار نمیرود و وظیفه افقی نگهداشتن کل مبدل را به عهده دارد.
g) میله و پیچ های اتصال مبدل حرارتی صفحه ای گسکت دار (واشردار)، این اتصالات به کمک دو صفحه ثابت و صفحه فشار مجموعه صفحات واشربندی شده را تحت فشار قرار میدهد تا سیستم از درون بتواند فشار سیال عبوری را تحمل کند.
h) مجموعه صفحات واشربندی شده، که در واقع هر دو سیال سرد و گرم ، یک در میان در میان آنها جریان دارد. در اینجا واشرها علاوه بر هدایت سیال مانع از نشت سیال به بیرون از مبدل میشود و از آمیخته شدن دو سیال با هم نیز جلوگیری میکند.

قسمت میانی یک مبدل حرارتی از صفحات نازک فلزی پرس شده مستطیلی (پلیت) تشکیل شده است که کاملا توسط واشرهای (گسکت) احاطه شده اند و در یک مجموعه مونتاژ شده و به کمک پیچ های نگه دارنده میان دو قاب نگهداری میشوند. واشرهای لبه ای موجود بین هر جفت از صفحات شیاردار، هرکدام از جریان های سیال را توسط کانال های جریان میان صفحات ، محدود میکنند و بدین وسیله از مخلوط شدن و همچنین نشت سیال به خارج از صفحات جلوگیری میکند. صفحات از میله حامل بالایی آویزان شده، و به صورت همتراز با میله پایینی قرار میگیرند. در بسیاری از واحدها، میله های حامل به صورت جداگانه در انتهای دیگر قاب توسط یک ستون نگهدارنده، ثابت میشوند. مجموعه صفحات که میان صفحه قاب ثابت و صفحه متحرک یا صفحه فشار فشرده شده اند، توسط پیچ های افقی که باید تا طول مشخصی سفت شوند، به یکدیگر متصل می باشند. شایان ذکر است که نخستین صفحه مبدل حرارتی که در تماس با قاب ها می باشد، دارای واشرهایی حول چهارسوراخ بوده تا از نشت سیال میان اولین صفحه و قاب هنگامی که سیال از طریق نازل به مبدل وارد یا خارج میشوند جلوگیری کند. جریان های دو سیال گرم و سرد در کانال های متناوب، توسط یک صفحه موجدار یا طرحدار از یکدیگر جدا میشوند. هر جفت از صفحات مجاور در مبدل حرارتی صفحه ای، این کانال ها را تشکیل میدهند و سیال ورودی یا خروجی به کمک سیستم واشربندی صفحات در مسیر مورد نظر هدایت میشود. دو سیال در مبدل حرارتی صفحه ای میتواند همسو (هم جهت) یا در خلاف جهت هم (معکوس) حرکت داشته باشند،که معمولا جریان معکوس دارای راندمان بالاتری می باشد.