مبدل حرارتی صفحه ای بریز

مبدل حرارتی صفحه بریز از تعدادی صفحه با جنس استنلس استیل تشکیل شده است که با استفاده از مس به عنوان ماده لحیم به یکدیگر لحیم میشوند بدین طریق یک مجموعه واحد ساخته میشود. با وجود لحیم کاری نیازی به استفاده از قاب یا واشر نبوده و بنابراین یه مبدل صفحه ای، بسیار فشرده می باشد. همچنین میتوان به جای جوش مس از نیکل یا ماده لحیم کاری دیگری استفاده کرد.

به دلیل اینکه صفحات به یکدیگر لحیم میشوند و هیچ گونه قاب و واشری وجود ندارد، مبدل های حرارتی صفحه ای لحیم شده قادر به تحمل فشار و دماهای بالاتری نسبت به مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار هستند، برای نمونه در موقعیت هایی تا فشار 30 بار و تا دمای 400 درجه میتوان از این مبدل های حرارتی استفاده کرد. همچنین این گونه مبدل ها به دلیل نداشتن قاب از وزن کمتری برخوردار هستند. اما طول مبدل معمولا به علت محدودیت های اندازه کوره ی لحیم کمتر از یک متر است. زیرا ظرفیت آن ها محدود به یک مبدل حرارتی صفحه ای لحیم شده می باشد. از این مبدل ها میتوان در سیستم های سرمایش و گرمایش در صنایع فرآیندی ، تبخیر و کندانس در سیستم های تبرید استفاده نمود.

مبدل حرارتی صفحه ای بریز