مقاومت مبدل های حرارتی صفحه ای در مقابل رسوب

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار مقاومت بسیار خوبی در برابر رسوب لایه ای از خود نشان میدهند.تشکیل رسوب در مبدل های صفحه ای به دلایل زیر کم است:

1) تلاطم شدید سیال ، ذرات جامد را به حالت تعلیق نگه می دارد.
در سرعت های کم ذرات به صورت معلق باقی می مانند و امکان تشکیل رسوب وجود ندارد.

2) فضای مرده در مبدل های صفحه ای وجود ندارد.
سطح صاف فولاد ضد زنگ در کاهش رسوب لایه ای اثر مثبت دارد . سطوح زبر امکان تجمع و چسبیدن ذرات معلق را فراهم میکند و سبب افزایش رسوب لایه ای میشود.طراحی مبدل های صفحه ای به گونه ای است که هیچ نقطه مرده را که امکان تشکیل رسوب لایه ای در آن وجود داشته باشد،ایجاد نمیکند.

3) سهولت در تمیز کردن صفحات
به دلیل رسوب کم ، دوره های تمیز کردن در مبدل های صفحه ای طولانی است.