خصوصیات ویژه مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی صفحه ای گسکت دار (واشری) دارای خصوصیات ویژه ایی می باشند که در زیر به آنها اشاره میشود. 


1) انتقال حرارت بالای مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار نسبت به سایر انواع مبدل ها
2) توانایی تغییر اندازه سطح انتقال حرارت
3) بازده بالا، صرفه جویی در مصرف انرژی
4) مبدل کوچکتر و فضای نصب کمتر نسبت به سایر انواع مبدل ها
5) تعمیر، رسوب زدایی و نگهداری مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار بسیار راحتتر و آسانتر از سایر مبدل ها است.
6) حجم کم مایع ذخیره شده در مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار