شستشو و تعمیر و نگهداری مبدل های حرارتی صفحه ای

1)      یکی از راههای تشخیص رسوب در مبدل ها اندازه گیری دمای ورودی و خروجی مبدل حرارتی است.به دلیل تشکیل جدار عایق توسط رسوب روی سطح حرارتی مبدل، راندمان حرارتی آن کاهش میابد.

2)      روش دیگر تشخیص رسوب اندازه گیری افت فشار روی مبدل حرارتی است. از آنجایی که رسوب باعث تنگ شدن مسیرهای عبور سیال میشود از این رو سرعت سیال را افزایش میدهد و افت فشار در مبدل افزایش میابد.

با دو روش میتوان مبدل را رسوب زدایی کرد:

1)      مبدل را میتوان از سرویس خارج کرده و با دمونتاژ کردن مبدل به صفحات داخل مبدل دسترسی پیدا کرد و اسیدشویی آن را انجام داد.(حتما برای باز کردن مبدل صفحه ای یا سازنده مشورت کنید و از افراد متخصص کمک بگیرید).

 2)      روش دوم تمیز کاری در محل انجام میشود و به دمونتاژ کردن صفحات نیازی نیست برای شستشو از برس های غیرفلزی یا شست و شو با آب با فشار بالا استفاده میشود.