High Quality Rolex Replica

برج خنک کننده مکنده (Induced Draft Cooling Tower)


در حالت کلی در تهویه صنعتی ، مکش هوا از داخل یک محیط، روشی مناسب و بسیار متداول است. در حالتی که جریان هوا از محیط برج دمندهکشیده می شود و فن در خروجی قرار دارد، به دلیل افت فشار ایجاد شده، هوای محیط تقریبا به صورت مناسب از محیط خارج می شود.
در برج های خنک کننده مکشی، فن در قسمت بالا قرار می گیرد که با ایجاد نیروی مکش، هوا را از طریق بادگیرها وارد برج می کند، هوای وارد شده پس از تبادل حرارت با آب گرم برگشتی، از خروجی مکنده خارج می شود . 
مزیت برج خنک کننده مکنده، مصرف انرژی کمتر و در عین حال هوا دهی بهتر به تمام نقاط برج می باشد. در تصویر ذیل نمونه این نوع برج های خنک کن که فن و موتور آن در بخش بالایی برج یا فن استک قرار دارد مشاهده می گردد.

 

برج خنک کننده دمنده

  
 

 

123movies