مبدل حرارتی صفحه ایM10

مبدل حرارتی صفحه ای M10

کاربرد:
کاربرد مبدل حرارتی صفحه ای M10 شامل : تولید آب گرم مصرفی و تامین گرمایش آب استخر و جکوزی است.

 

 

 

ویژگی ها :

مبدل حرارتی صفحه ای M10 دارای ویژگی های زیر می باشند.

 

داده های فنی

40-200 m3/h

ماکزیمم دبی

180° C

دمای طراحی

22 bar

فشار طراحی

لوله رزوه

نوع اتصال

NPS 4 - DN 100

سایز اتصال