مبدل حرارتی صفحه ای تحت مینکس(Minex)

این نوع مبدل ها در واقع طرح کوچک سازی شده مبدل حرارتی صفحه ای معمولی است. قاب های انتهایی و میله های حامل یا هادی حذف شده اند و پیچ ها دور صفحات انتقال حرارت قرار گرفته اند. این ترکیب امکان ایجاد یک طرح جمع و جور و انعطاف پذیر از مبدل های حرارتی صفحه ای با قابلیت تمیز کاری دستی و با قابلیت کاهش یا افزایش صفحات برای جوابگویی به شرایط متغییر رادارند.

اما با توجه به اینکه پیچ های کششی فقط برای نگه داشتن مجموعه صفحه واشردار به کار میروند، مبدل حرارتی صفحه ای نوع مینکس که فشرده و کوچک است فقط در وظایف حرارتی که ظرفیت مورد نیاز خیلی کم است، استفاده میشود. این گونه از مبدل های حرارتی صفحه ای کاربرد عمومی داشته و در مواردی که بار حرارتی ثابت است استفاده میشود و جایگزین مناسبی برای مبدل های بزرگ می باشند.

با اینکه در این مدل های جدید بسیاری از ایرادهای مبدل های رایج حذف شده اند، اما انواع بدون واشر مزیت تمیز کاری راحت یا انعطاف پذیر بودن در تنظیم یا تغییر سطح انتقال حرارت را از دست میدهند. با این وجود این مبدل ها با توجه به پیشرفت های صورت گرفته به شدت گسترش یافته اند و این سبب میشود که ویژگی های هزینه ای و کاری بسیار فرا روی مصرف کننده باشد و حوزه کاربری آن ها در صنعت مدرن بیش از پیش گسترش یابد.